Welcome to the Embassy of Sustainable Design

Become an Embassy member

The consequences of eco-friendly behaviour

Does it make sense to take the bike, reuse bottles and have a vegetarian lunch? A so-called Augmented Reality app shows what effect this has on the city of the future. This project attempts to provide insight into the consequences of environmentally friendly behaviour.

Heeft het zin om de fiets te pakken, flesjes te hergebruiken en vegetarisch te lunchen? Een zogenaamde Augmented Reality app laat zien welk effect dit heeft op de stad van de toekomst. Dit project probeert inzicht te geven in de consequenties van milieuvriendelijk gedrag.

Webpage