Welcome to the Embassy of Sustainable Design

Become an Embassy member

Design a fully circular system

Designing a fully circular system for the entire life cycle of a product is not that easy. From raw materials through production, sales, use, end of life and reuse or recycling to new product. Give it a try for shoes!

Het is nog niet zo eenvoudig om een volledig circulair systeem te ontwerpen voor de gehele levensloop van een product. Van grondstoffen via productie, verkoop, gebruik, einde levensduur en hergebruik of recycling tot nieuw product. Probeer het eens voor schoenen!

Webpage