Welcome to the Embassy of Sustainable Design

Become an Embassy member

Design strategies for re-use of composites

Composite materials make lightweight constructions and a long service life possible, but recycling often leads to a loss of quality. TU Delft did studies to see how you can still reuse the blades of a wind turbine while retaining value.

Composieten ofwel samengestelde materialen maken lichtgewicht constructies en een lange levensduur mogelijk, maar recyclen leidt vaak tot kwaliteitsverlies. De TU Delft deed onderzoek om te zien hoe je de bladen van een windturbine toch met behoud van waarde kunt hergebruiken.

Webpage