Welcome to the Embassy of Sustainable Design

Become an Embassy member

Bridge of blades – re-use of turbine parts

Stijn Speksnijder, a graduate student at TU Delft, designed a bridge for cyclists and pedestrians using discarded blades from a wind turbine. The previous life is clearly visible in the design. Two rotor blades cross the entire span and support the bridge structure.

Stijn Speksnijder, afstudeerder aan de TU Delft, ontwierp een brug voor fietsers en voetgangers met gebruik van afgedankte bladen van een windturbine. Het vorige leven is duidelijk zichtbaar. Twee rotorbladen kruisen de volledige overspanning en dragen de brugopbouw.

Project Leaflet
Webpage