Welcome to the Embassy of Sustainable Design

Become an Embassy member

Machine for processing PIR insulation boards

Panels consisting of so-called PIR foam covered with wood or metal are often used for the insulation of walls and roofs. With a special machine you could more easily separate those materials. So that they can be reused or recycled.

Voor de isolatie van muren en daken worden vaak panelen gebruikt bestaande uit zogenaamd PIR-schuim bedekt met hout of metaal. Met een speciale machine zou je die materialen makkelijker van elkaar kunnen scheiden. Zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt of gerecycled.

Webpage