Welcome to the Embassy of Sustainable Design

Become an Embassy member

Circular economy in the Province of Noord-Brabant

The Province of Noord-Brabant challenges inhabitants, governments, and businesses to (re)use (raw) materials more often and in a smarter way. This makes the economy of Brabant more sustainable and more competitive. The final goal is utilizing materials without any loss of value, so that there will no longer be any waste. The province stimulates businesses, such as Vanderlande, that are developing new products and processes contributing to this goal.

De provincie daagt inwoners, overheden en bedrijven uit om grondstoffen en materialen vaker en slimmer te (her)gebruiken. Zo wordt de Brabantse economie duurzamer en meer concurrerend. Het uiteindelijke doel is om grondstoffen zo te benutten dat geen waarde meer verloren gaat, er bestaat dus geen afval meer. De provincie stimuleert bedrijven, zoals Vanderlande, die nieuwe producten en processen ontwikkelen waardoor zij bijdragen aan dit doel.

Project Leaflet
Webpage