Welcome to the Embassy of Sustainable Design

NEZZT is building for the future.

A future which requires sustainable, flexible ways of thinking and doing – also in the area of living.
Permanent home or a temporary house, our living concept grows with the community or shrinks if necessary. Our modular building methods enable us to make quick, trouble free adjustments during the operational phase, which ensures a much longer house lifespan. Above all, NEZZT units are made using reusable, circular materials. We are continuously looking for innovative applications to ensure that nothing has to go to waste.
NEZZT is the housing label of DEMEEUW.

Een toekomst die vraagt om flexibiliteit en duurzaam denken en doen. Ook op het gebied van wonen.
Permanent wonen of een tijdelijk thuis, ons woonconcept groeit mee met de samenleving of krimpt als dat noodzakelijk is. Onze modulaire bouwmethode maakt het mogelijk dat aanpassingen tijdens de gebruiksfase snel en probleemloos realiseerbaar zijn, wat zorgt voor een veel langere levensduur van de woningen. De units van NEZZT zijn bovendien grotendeels gemaakt van hergebruikte, circulaire materialen, waarbij we continu blijven zoeken naar innovatieve toepassingen zodat niets verloren hoeft te gaan.
NEZZT is het woonlabel van DEMEEUW.

Webpage