Welcome to the Embassy of Sustainable Design

Become an Embassy member

Circularity requires radically different thinking

Sustainability and circularity require radically different thinking. To new business models. And for new ways to look at and understand products. KPMG helps companies with this and regularly publishes on this theme.

Duurzaamheid en circulariteit vragen om radicaal anders denken. Om nieuwe bedrijfsmodellen. En om nieuwe manieren om naar producten te kijken en deze te begrijpen. KPMG helpt bedrijven daarbij en publiceert regelmatig over dit thema.

Project Leaflet
Webpage