Welcome to the Embassy of Sustainable Design

Become an Embassy member

Climate game Quagga Island - Go for the climate challenge

How do you rebuild the destroyed Quagga Island? Play this game, where five parties with sometimes conflicting interests start working together for a sustainable future. Energy and climate neutral, with a circular economy without waste and with sufficient employment.

Hoe bouw je het verwoeste Quagga Island opnieuw op? Speel deze game, waarbij vijf partijen met soms tegengestelde belangen met elkaar aan de slag gaan voor een duurzame toekomst. Energie- en klimaatneutraal, met een circulaire economie zonder afval en met voldoende werkgelegenheid.

Project Leaflet
Webpage