Welcome to the Embassy of Sustainable Design

Become an Embassy member

Ant farm with self-managing teams

Ants find their way to food effectively and with minimal use of energy. The ant farm shows how to cut a complex organization into pieces, with self-managing teams performing relatively simple tasks. The secret: clear communication and self-organization.

Effectief en met minimaal gebruik van energie vinden mieren de weg naar voedsel. De mierenboerderij laat zien hoe je een complexe organisatie in stukjes knipt, waarbij zelfsturende teams relatief eenvoudige taken uitvoeren. Het geheim: heldere communicatie en zelforganisatie.

Project Leaflet
Webpage