Welcome to the Embassy of Sustainable Design

Become an Embassy member

Empowering for circular behaviour

Mobile phones – and other electronic devices – can in principle be used for much longer. At least, when users feel comfortable handing them in. How can a digital platform help a company like KPN to stimulate customer circular behaviour?

Mobiele telefoons – en andere elektronische apparaten – kunnen in principe veel langer worden gebruikt. Tenminste, als gebruikers zich comfortabel voelen om ze in te leveren. Hoe kan een digitaal platform een bedrijf als KPN helpen om circulair gedrag van klanten te stimuleren?

Webpage