Welcome to the Embassy of Sustainable Design

Become an Embassy member

Bringing design and business together

Bringing the creative and manufacturing industries together, especially in SMEs. In order to strengthen the movement towards a circular economy. This is what the Circo program does. Through workshops, exchange of knowledge and the formation of a platform.

Creatieve en maakindustrie bij elkaar brengen, met name in het MKB. Om zo de beweging naar een circulaire economie te versterken. Dat doet het programma Circo. Door middel van workshops, uitwisseling van kennis en de vorming van een platform.

Project Leaflet
Webpage