Welcome to the Embassy of Sustainable Design

Become an Embassy member

Brabant Delta delivers bioplastic from sludge

The bioplastic PHA breaks down under natural conditions within a year. It can be extracted from sugars or palm oil, but also from sludge as leftover from sewage treatment. A pilot is running at the Brabantse Delta Water Board, together with other parties.

Het bioplastic PHA breekt binnen een jaar af onder natuurlijke omstandigheden. Het kan gewonnen worden uit suikers of palmolie, maar ook uit slib, afkomstig van rioolwaterzuivering. Bij Waterschap Brabantse Delta loopt een pilot, samen met andere partijen.

Webpage