Welcome to the Embassy of Sustainable Design

Become an Embassy member

Bio Bound concrete products from recycled materials

Bio Bound makes circular, biobased concrete products for the design of public spaces such as tiles, and street furniture. Made from granulate of concrete rubble and recycled elephant grass – used around Schiphol to keep geese away from the runways.

Bio Bound maakt circulaire, biobased betonproducten voor de inrichting van de openbare ruimte, zoals tegels, banden en straatmeubilair. Gemaakt van granulaat van betonpuin en gerecycled olifantsgras – rond Schiphol gebruikt om ganzen te weren van de start- en landingsbanen.

Webpage