Welcome to the Embassy of Sustainable Design

Become an Embassy member

From trash to terrazzo tile

Bottom ash remains after incinerating household waste. For processing company Mineralz (Renewi), Carissa Ten Tije made an overview of current and possible new applications of that bottom ash. For example a terrazzo-like stone material and wood stain.

Na verbranding van huishoudelijk afval blijft er bodemas over. Voor verwerkingsbedrijf Mineralz (Renewi) maakte Carissa Ten Tije een overzicht van huidige en mogelijke nieuwe toepassingen van dat bodemas. Bijvoorbeeld een terrazzo-achtig steenmateriaal en houtbeits.

Project Leaflet
Webpage